De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): wat is er veranderd in het arbeidsrecht? (deel 2)

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): wat is er veranderd in het arbeidsrecht? (deel 2)

De WWZ is op drie momenten ingevoerd: 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016.

De wijzigingen per 1 juli 2015:

1. de ontslagprocedure is veranderd;

2. introductie van de ‘bedenktermijn’ bij beëindigingsovereenkomsten;

3. introductie van de ‘transitievergoeding’;

4. de ‘ketenregeling’ (artikel 7:668a BW) is veranderd.

 

De gewijzigde ontslagprocedure

In het oude ontslagsysteem kon vrij worden gekozen tussen de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter en de ontslagprocedure bij het UWV. Hoger beroep en cassatie waren (in beginsel) uitgesloten.

In het nieuwe ontslagsysteem ligt dat anders. Er gelden een beperkt aantal ontslaggronden (artikel 7:669 BW), die ofwel leiden tot de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of de ontslagprocedure bij het UWV. Tegen de uitspraak van de kantonrechter, over het wel of niet ontbinden van de arbeidsovereenkomst, kan hoger beroep en cassatie worden ingesteld.

Als de arbeidsovereenkomst is opgezegd (na verkregen toestemming van het UWV) kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst herstellen. Een soort extra hoger beroep, omdat tegen de beslissing die de kantonrechter neemt over het herstellen ook weer hoger beroep en cassatie kan worden ingesteld door de werknemer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.