Author:admin

Crimineel verleden melden bij sollicitatie?

Niet als het aan de kantonrechter in Almelo ligt. Die oordeelde dat als de werkgever niet doorvraagt in een sollicitatiegesprek, de werknemer niet verplicht is om uit eigen beweging te melden dat hij in detentie heeft gezeten. Volgens de kantonrechter zou dit anders kunnen liggen...

0
0

Geen bestuurdersaansprakelijkheid na décharge?

Door het verlenen van décharge aan een bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) wordt aan de bestuurder kwijting verleend voor het door de bestuurder gevoerde beleid. Deze kwijting geldt ten opzichte van de vennootschap en bepaalt de ‘interne’ aansprakelijkheid van de bestuurder. Verder...

0
1

Terugkeergarantie is resultaatsverbintenis

Dit oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een geschil tussen een werknemer en zijn werkgever, een grote Nederlandse bank. De werknemer was door zijn werkgever uitgezonden naar het buitenland om te werken bij een bank, waarin de werkgever had geïnvesteerd. Daarbij was een schriftelijke afspraak gemaakt...

0
0

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): wat is er veranderd in het arbeidsrecht? (deel 2)

De WWZ is op drie momenten ingevoerd: 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016. De wijzigingen per 1 juli 2015: 1. de ontslagprocedure is veranderd; 2. introductie van de ‘bedenktermijn’ bij beëindigingsovereenkomsten; 3. introductie van de ‘transitievergoeding'; 4. de ‘ketenregeling’ (artikel 7:668a BW) is veranderd.   De gewijzigde ontslagprocedure In het oude...

0
0

Externe bestuurdersaansprakelijkheid en ‘Beklamel-norm’, hoe zit het ook alweer?

Indien u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: janwillem@wijsman.nu of op nummer +31(0)6-41017967. Op grond van de ‘Beklamel-norm‘ is een bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk jegens een schuldeiser, indien de bestuurder een verplichting aanging namens de rechtspersoon en daarbij wist...

0
0