Arbeidsrecht

Tijdelijke regeling lagere transitievergoeding

Ook als een werkgever financiële problemen heeft is in principe de ‘normale’ transitievergoeding verschuldigd. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die in een zeer slechte financiële situatie verkeren. Dienstjaren voor 1 mei 2013 worden dan buiten beschouwing gelaten bij...

0
0

Crimineel verleden melden bij sollicitatie?

Niet als het aan de kantonrechter in Almelo ligt. Die oordeelde dat als de werkgever niet doorvraagt in een sollicitatiegesprek, de werknemer niet verplicht is om uit eigen beweging te melden dat hij in detentie heeft gezeten. Volgens de kantonrechter zou dit anders kunnen liggen...

0
0

Terugkeergarantie is resultaatsverbintenis

Dit oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een geschil tussen een werknemer en zijn werkgever, een grote Nederlandse bank. De werknemer was door zijn werkgever uitgezonden naar het buitenland om te werken bij een bank, waarin de werkgever had geïnvesteerd. Daarbij was een schriftelijke afspraak gemaakt...

0
0

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): wat is er veranderd in het arbeidsrecht? (deel 2)

De WWZ is op drie momenten ingevoerd: 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016. De wijzigingen per 1 juli 2015: 1. de ontslagprocedure is veranderd; 2. introductie van de ‘bedenktermijn’ bij beëindigingsovereenkomsten; 3. introductie van de ‘transitievergoeding'; 4. de ‘ketenregeling’ (artikel 7:668a BW) is veranderd.   De gewijzigde ontslagprocedure In het oude...

0
0

UWV aansprakelijk vanwege onzorgvuldige ontslagprocedure

Het gerechtshof Amsterdam heeft, in lijn met een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, bevestigd dat het UWV aansprakelijk is (op grond van een ‘onrechtmatige daad’) jegens een werknemer, vanwege een onzorgvuldige ontslagprocedure. Daarbij heeft het gerechtshof de argumenten van de werkgever en de werknemer voor...

0
0