Crimineel verleden melden bij sollicitatie?

Niet als het aan de kantonrechter in Almelo ligt. Die oordeelde dat als de werkgever niet doorvraagt in een sollicitatiegesprek, de werknemer niet verplicht is om uit eigen beweging te melden dat hij in detentie heeft gezeten. Volgens de kantonrechter zou dit anders kunnen liggen als er een reëel risico van herhaling zou bestaan als de werknemer aan de slag zou gaan bij de werkgever. Lees de uitspraak hier.

Deze uitspraak lijkt extreem omdat het veel verantwoordelijkheid bij de werkgever legt. In deze kwestie speelde een rol dat uit het c.v. van de werknemer een gat van acht jaar bleek. Het had voor de hand gelegen om daarover opheldering te vragen.

De uitspraak is in lijn met andere jurisprudentie over de mededelingsplicht van werknemers in de sollicitatieprocedure. Uitgangspunt is dat als problemen (in het verleden) van de werknemer geen negatieve invloed hoeven te hebben op het functioneren bij een nieuwe werkgever, de werknemer geen mededelingsplicht heeft.