Externe bestuurdersaansprakelijkheid en ‘Beklamel-norm’, hoe zit het ook alweer?

Indien u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: janwillem@wijsman.nu of op nummer +31(0)6-41017967.

Op grond van de ‘Beklamel-norm‘ is een bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk jegens een schuldeiser, indien de bestuurder een verplichting aanging namens de rechtspersoon en daarbij wist (of behoorde te weten) dat die verplichting niet kon worden nagekomen en de rechtspersoon geen verhaal zou bieden.

De Beklamel-norm is ook van toepassing bij doorlopende overeenkomsten, waarbij steeds nieuwe verplichtingen ontstaan op initiatief van de rechtspersoon.

Als bestuurder kunt u aan persoonlijke aansprakelijkheid ontsnappen indien:

1. u niet wist en ook niet redelijkerwijze kon weten dat de rechtspersoon niet aan haar verplichting kon voldoen;

2. de rechtspersoon verhaal biedt;

3. u geen persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van de benadeling van de schuldeiser.