Privacyverklaring

Wijsman Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van u indien u gebruik maakt van deze website (zoals het contactformulier) en indien u gebruik maakt van de diensten van Wijsman Advocatuur. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: (voor) naam, geboortedatum, burger service nummer, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en bankrekeningnummer. Daarnaast worden andere persoonsgegevens verwerkt indien u die hebt verstrekt in verband met de dienstverlening van Wijsman Advocatuur.

Wijsman Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan toegestaan en noodzakelijk en alleen in verband met het doel van de gegevensverwerking, zoals juridisch advies en bijstand. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor het verlenen van de diensten van Wijsman Advocatuur. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Wijsman Advocatuur is een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ gesloten om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.

Indien vaststaat dat u rechthebbende bent, kunt u een verzoek sturen aan Wijsman Advocatuur tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging. Als rechthebbende kunt u ook een bericht sturen tot intrekking van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens.