Specialist

Wijsman Advocatuur biedt oplossingen op het gebied van het arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

De meest voorkomende arbeidszaken die worden behandeld hebben betrekking op ontslag, concurrentiebeding, arbeidsconflict en arbeidsongeschiktheid. Wijsman Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Ondernemingsrechtelijke kwesties: aandeelhoudersgeschillen, contracten (opstellen, uitleg, geschillen, etc.), bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement, incasso en beslag.

Oprichter van het kantoor is mr. Jan-Willem Wijsman. De focus van zijn praktijk ligt ruim 18 jaar op het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast heeft hij ervaring als curator in faillissementen.

De Nederlandse Orde van Advocaten schrijft voor dat iedere advocaat zijn of haar kennis van het recht actueel houdt. Mr. Jan-Willem Wijsman heeft zich ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten, op het rechtsgebied arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Om zijn cliënten nog beter te kunnen bijstaan, is mr. Jan-Willem Wijsman bovendien lid van een aantal specialisatieverenigingen, die hieronder staan vermeld.

Het kantoor beschikt niet over een Stichting derdengelden en kan dus geen derdengelden ontvangen.