Terugkeergarantie is resultaatsverbintenis

Dit oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een geschil tussen een werknemer en zijn werkgever, een grote Nederlandse bank. De werknemer was door zijn werkgever uitgezonden naar het buitenland om te werken bij een bank, waarin de werkgever had geïnvesteerd. Daarbij was een schriftelijke afspraak gemaakt dat na afloop van de uitzending de werknemer een passende functie zou worden aangeboden door de werkgever. Toen het echter zover was, weigerde de werkgever dit. Er zou geen ‘draagvlak’ bestaan binnen de organisatie om de werknemer een nieuwe functie aan te bieden.

De werknemer vorderde daarop in kort geding nakoming van de gemaakte afspraak. Binnen de organisatie van de werkgever werd die afspraak ook wel terugkeergarantie genoemd.

De rechtbank Midden-Nederland gaf de werknemer gelijk: de terugkeergarantie komt neer op een ‘resultaatsverbintenis’ voor de werkgever om de werknemer een passende functie aan te bieden. De werkgever kan dus niet volstaan door alleen te bemiddelen of de werknemer te helpen met het vinden van een nieuwe functie. Een terugkeergarantie betekent dat de werkgever ervoor moet zorgen dat het daadwerkelijk tot een benoeming komt in een nieuwe functie.

Het argument van de werkgever dat er geen draagvlak zou zijn voor een benoeming werd verworpen. Indien er bij het management bezwaren zijn tegen een plaatsing van de werknemer, dan dient de werkgever die bezwaren te passeren vanwege de terugkeergarantie.