Privacy

Wijsman Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van u indien u gebruik maakt van deze website (zoals het contactformulier) en de diensten van Wijsman Advocatuur. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: (voor) naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en bankrekeningnummer. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt indien u gebruik maakt van de diensten van Wijsman Advocatuur. Deze gegevens zijn door u verstrekt aan Wijsman Advocatuur.

Wijsman Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en alleen om de doelen te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zoals in verband met juridisch advies en bijstand door Wijsman Advocatuur. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Wijsman Advocatuur.

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor het verlenen van de diensten van Wijsman Advocatuur. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Wijsman Advocatuur is een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ gesloten om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.