Ondernemingsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid en ‘business judgment rule’

Indien u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: janwillem@wijsman.nu of op nummer +31(0)6-41017967. De norm voor het vestigen van interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid is ‘ernstige verwijtbaarheid’. Die norm wordt ingevuld door de rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van...

0
0

Geen bestuurdersaansprakelijkheid na décharge?

Door het verlenen van décharge aan een bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) wordt aan de bestuurder kwijting verleend voor het door de bestuurder gevoerde beleid. Deze kwijting geldt ten opzichte van de vennootschap en bepaalt de ‘interne’ aansprakelijkheid van de bestuurder. Verder...

0
1

Externe bestuurdersaansprakelijkheid en ‘Beklamel-norm’, hoe zit het ook alweer?

Indien u vragen heeft over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: janwillem@wijsman.nu of op nummer +31(0)6-41017967. Op grond van de ‘Beklamel-norm‘ is een bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk jegens een schuldeiser, indien de bestuurder een verplichting aanging namens de rechtspersoon en daarbij wist...

0
0